Let's finish Mishnayos in memory of those who were murdered in Israel.
Pledge Mishnayos
Mishnah.org Logo

Mishnayos Sotah Perek 7 Mishnah 7

סוטה פרק ז׳ משנה ז׳

7

How are the blessings of the High Priest recited on Yom Kippur? The synagogue attendant takes a Torah scroll and gives it to the head of the synagogue that stands on the Temple Mount, and the head of the synagogue gives it to the deputy High Priest, and the deputy High Priest gives it to the High Priest. And the High Priest stands; and receives the Torah scroll; and reads the Torah portion beginning with the verse: “After the death” (Leviticus 16:1–34), and the portion beginning with the verse: “But on the tenth” (Leviticus 23:26–32); and furls the Torah scroll; and places it on his bosom; and says: More than what I have read before you is written here. He then reads by heart the portion beginning with: “And on the tenth,” from the book of Numbers (see 29:7–11). And after the reading the High Priest recites the following eight blessings: A blessing concerning the Torah, and concerning the Temple service, and concerning thanksgiving, and concerning forgiveness for iniquity, and concerning the Temple, and concerning the Jewish people, and concerning the priests, and concerning Jerusalem, and the rest of the prayer.

בִּרְכוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל כֵּיצַד. חַזַּן הַכְּנֶסֶת נוֹטֵל סֵפֶר תּוֹרָה וְנוֹתְנָהּ לְרֹאשׁ הַכְּנֶסֶת, וְרֹאשׁ הַכְּנֶסֶת נוֹתְנָהּ לַסְּגָן, וְהַסְּגָן נוֹתְנָהּ לְכֹהֵן גָּדוֹל, וְכֹהֵן גָּדוֹל עוֹמֵד וּמְקַבֵּל וְקוֹרֵא עוֹמֵד, וְקוֹרֵא אַחֲרֵי מוֹת (שם טז), וְאַךְ בֶּעָשׂוֹר (שם כג). וְגוֹלֵל אֶת הַתּוֹרָה וּמַנִּיחָהּ בְּחֵיקוֹ וְאוֹמֵר, יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁקָּרִיתִי לִפְנֵיכֶם כָּתוּב כָּאן. וּבֶעָשׂוֹר שֶׁבְּחֻמַּשׁ הַפִּקּוּדִים (במדבר כט) קוֹרֵא עַל פֶּה, וּמְבָרֵךְ עָלֶיהָ שְׁמֹנֶה בְרָכוֹת, עַל הַתּוֹרָה, וְעַל הָעֲבוֹדָה, וְעַל הַהוֹדָיָה, וְעַל מְחִילַת הֶעָוֹן, וְעַל הַמִּקְדָּשׁ, וְעַל יִשְׂרָאֵל, וְעַל הַכֹּהֲנִים, וְעַל שְׁאָר הַתְּפִלָּה:

ז׳
Bartenura

ברכות כ"ג – on Yom Kippur after the Divine Service–Avodah had been completed, he reads the Torah and makes eight blessings–benedictions.

חזן הכנסת – the sexton of the assembly upon whom the duties of the assembly are upon him to bring in

ראש הכנסת – through his lips are decided all the matters of the congregation, who will recite the prayers leading up to the Shema for the benefit of those who come too late for the regular service, who will recite the Maftir–Haftarah from the prophets and who will go down before the Ark (to serve as the representative of the congregation).

סגן – who is ready in place of the Kohen Gadol–High Priest for if something should happen to him to make him unfit for service, he will serve in his place.

והסגן לכ"ג – and all of them are because of the honor of the High Priest, as it is written (Proverbs 14:28): “A numerous people is the glory of the king.”

וכ"ג עומד ומקבל – it follows that he was sitting, we learn from this that he would read in the Women’s Court, for if it was in the Court of Israel, we hold that there is no sitting in that court other than only the kings of the house of David.

וקורא אחרי מות – which is the order of [the ritual of] Yom Kippur.

ואך בעשור – in the Torah portion (Leviticus 22:26 and following): “When an ox or a a sheep or a goat is born” that is near the portion of Aharei Mot (Leviticus 16) and he is able to roll the Torah scroll to there while the Aramaic translator is translating the concluding verse of Aharei Mot and there is no delay in order that the Aramaic translator should interrupt–stop.

וגולל את התורה – and even though he did not read about the tenth [day of Tishrei] in the book of Numbers (chapter 29, verses 7-11), he reads it by heart. But he should not roll the Torah scroll to there because it is far and there is a delay that would cause the Aramaic translator to interrupt and it is a reproach to the community, and to read from two Torah scrolls is impossible because single person does not read from two Torah scrolls in the congregation because of the defect of the first Torah scroll.

יותר ממה שקריתי לפניכם – what I am about to read further by heart, they should not say that it is missing from this Scroll, therefore, I won’t roll it there, and why so much? In order not to cast aspersion against the Torah scroll.

על התורה – the blessing that is after it (i.e., the Haftarah).

ועל העבודה – May the LORD our God accept [our worship].

ועל ההודאה – We give thanks to You.

ועל מחילת עון – You have chosen us that we conclude it with “the king who pardons and forgives our iniquities.”

ועל המקדש – that th Divine Presence should rest on the Temple and we conclude it with Praised is the LORD Who dwells in Zion.

ועל הכהנים – that He should accept their sacrifices with favor and we conclude it with [the blessing] “who sanctifies the Kohanim.”

ברכות כהן גדול. ביוה״כ, לאחר שכלתה עבודת היום קורא בתורה ומברך שמונה ברכות:

חזן הכנסת. שמש הכנסת שטורח עסקי הכנסת עליו להכניס ולהוציא להפשיט את התיבה ולהכין [הכל]:

ראש הכנסת. על פיו נחתכין דברי הכנסת, מי יפרוס על שמע, מי יפטיר בנביא, מי ירד לפני התיבה:

סגן. המוכן תחת כהן גדול. שאם יארע בו פסול ישמש תחתיו:

והסגן לכהן גדול. וכולן משום כבודו של כהן גדול, דכתיב (משלי י״ד:כ״ח) ברוב עם הדרת מלך:

וכהן גדול עומד ומקבל. מכלל דיושב היה, שמע מינה בעזרת נשים היה קורא. דאי בעזרת ישראל קיי״ל אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד:

וקורא אחרי מות. שהוא מסדר יום הכיפורים:

ואד בעשור. שבפרשת שור או כשב, דסמוכה היא לפרשת אחרי מות ויכול לגלול ספר תורה לשם בעוד שהמתורגמן מתרגם פסוק אחרון של פרשת אחרי מות, ואין כאן שהות כדי שיפסיק המתורגמן:

וגולל את התורה. ואע״פ שעדיין לא קרא בעשור של חומש הפקודים, יקרא אותה על פה ולא יגלול ס״ת לשם מפני שהוא רחוק ויש שהות שיפסיק התורגמן ואיכא גנאי לצבור. ולקרות בב׳ ס״ת א״א, לפי שאין אדם אחד קורא בשני ספרי תורה בצבור, משום פגמו של ספר תורה הראשון:

יותר ממה שקריתי לפניכם. מה שאני עתיד לקרות עוד על פה, אל תאמרו שחסר מן הספר הזה לכך איני גוללו שם. וכל כך למה, שלא להוציא לעז על ס״ת:

על התורה. ברכה שלאחריה:

ועל העבודה. רצה ה׳ אלהינו:

ועל ההודאה. מודים אנחנו לך.

ועל מחילת עון. אתה בחרתנו, שחותם בה מלך מוחל וסולח לעונותינו:

ועל המקדש. שתשרה שכינה בבית המקדש, וחותם בה בא״י שוכן בציון:

ועל שיקובל הכהנים. קרבנותיהם ברצון. וחותם בה מקדש הכהנים:

ועל שאר התפלה. שיהו ישראל נושעין מאויביהם. וחותם בה עמך ישראל צריכים ישועה בא״י שומע תפלה: