Let's finish Mishnayos in memory of those who were murdered in Israel.
Pledge Mishnayos
Mishnah.org Logo

Mishnayos Negaim Perek 7 Mishnah 4

נגעים פרק ז׳ משנה ד׳

4

One who plucks out signs of uncleanness or burns quick flesh transgresses a negative commandment. And as regards cleanness: If they were plucked out before he came to the priest, he is clean; But if after he had been certified as unclean, he remains unclean. Rabbi Akiva said: I asked Rabban Gamaliel and Rabbi Joshua while they were on the way to Narbata, "What is the ruling if the plucking occurred while he was isolated?" They said to me, "We did not hear anything [about this case], but we have heard that if they were plucked before he came to the priest he is clean, and if after he had been certified as unclean he remains unclean." I began to bring them proofs: whether the man stands before the priest or whether he is isolated, he is clean unless the priest had pronounced him unclean. When does he attain cleanness [after he has been certified unclean]? Rabbi Eliezer says: after another nega arises in him and he has attained cleanness after it. But the sages says: only after another nega has spread over his whole body or after his bright spot has been reduced to less than the size of a split bean.

הַתּוֹלֵשׁ סִימָנֵי טֻמְאָה, וְהַכּוֹוֶה אֶת הַמִּחְיָה, עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה. וּלְטָהֳרָה, עַד שֶׁלֹּא בָא אֵצֶל הַכֹּהֵן, טָהוֹר. לְאַחַר הֶחְלֵטוֹ, טָמֵא. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, שָׁאַלְתִּי אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְאֶת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הוֹלְכִין לְגַדְוָד, בְּתוֹךְ הֶסְגֵּרוֹ, מַה הוּא. אָמְרוּ לִי, לֹא שָׁמַעְנוּ. אֲבָל שָׁמַעְנוּ, עַד שֶׁלֹּא בָא אֵצֶל הַכֹּהֵן, טָהוֹר, לְאַחַר הֶחְלֵטוֹ, טָמֵא. הִתְחַלְתִּי מֵבִיא לָהֶם רְאָיוֹת. אֶחָד עוֹמֵד בִּפְנֵי הַכֹּהֵן וְאֶחָד בְּתוֹךְ הֶסְגֵּרוֹ, טָהוֹר, עַד שֶׁיְּטַמְּאֶנּוּ הַכֹּהֵן. מֵאֵימָתַי הִיא טָהֳרָתוֹ, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, לִכְשֶׁיִּוָּלֶד לוֹ נֶגַע אַחֵר וְיִטְהַר מִמֶּנּוּ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, עַד שֶׁתִּפְרַח בְּכֻלּוֹ, אוֹ עַד שֶׁתִּתְמַעֵט בַּהַרְתּוֹ מִכַּגְּרִיס:

ד׳
Bartenura

התולש סימני טומאה – as for example, the white hair in the skin of the flesh, or the yellow hair that are bald, blanched spots on the head or in the beard.

והכווה את המחיה (if one cauterized/scalded the cicatrizing spot – i.e., quick flesh) – that from when it was cauterized/burnt, it is not a sign/token of defilement.

עובר בלא תעשה – of (Deuteronomy 24:8): “In cases of skin affection be most careful [to do exactly as the Levitical priests instruct you. Take care to do as I have commanded them.]”/"השמר בנגע-הצרעת [לשמר מאד ולעשות ככל אשר-יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות]". And in every place where it states [in the Torah]: "השמר"/Be most careful, "פן"/lest; and "אל"/do not, it is not other than a negative commandment.

ולטהרה – meaning to say, that in regard to cleanness/purity, what is the law?

עד שלא בא אצל כהן – if he tears them out/plucks them, he is pure. But if he tears them out after he has been declared a certified leper, he is impure.

הולכים לגדווד – we have this reading. And it is the name of a place.

בתוך הסגירו מהו (if he does it during his quarantine – what is the law) – if he tore out/plucks the tokens/signs of defilement within the week of the first isolation/quarantine or of the second isolation, what is the law?

התחלתי מביא להם ראיות – in the Tosefta (Tractate Negaim, Chapter 3, Halakha 4) . Here we do not have the reading of the words of the Sages or until the bright white spot on the skin is reduced from being like a split [Cilician] bean, that especially concerning one who tears out/plucks out the tokens/signs of defilement during his being shut up/in isolation/quarantine is also the law that he would be pure/clean, for the Kohen that did not see the signs/tokens of defilement that are in him. Therefore, one who stands before a Kohen, meaning to say, one, that person who stands before a Kohen and hurries to pluck out/tear out the signs/tokens of defilement before the Kohen would say to him: “You are impure,” and one who tears them out within the days of his isolation, whether this or that, they are pure. And such is the Halakha.

מאימתי הוא טהרתו – of the person who tore out/plucked the signs/tokens of defilement after he was declared to be a certified leper.

כשיוולד לו נגע אחר ויטהר ממנו – for since he was cured from the second, the matter became revealed that the All-Merciful has forbearance upon him, or alternatively, that the first [plague] endures and he will be healed from that one as well.

עד שתפרח בכולו (until it spreads over his entire body) – the last plague, that one doesn’t have to be concerned for anything, because if he had in him also the first, now, however/at least, he would be pure.

או עד שתתמעט בהרתו מכגריס – for even if the hair had not been torn out nor the quick flesh cauterized, he would be made pure, for since that the bright white spot on the skin had been reduced from [the size] of a split [Cilician] bean . But however, until it spread through is entire body, is not referring other than to someone who tears out the signs/tokens of impurity, but cauterizing the quick flesh is not made pure through an eruption (i.e., the white eruption which causes the leper to be declared clean – see Leviticus 13:12), for if the quick flesh exists, it was not pure through an eruption. And the Halakha is according to the Sages.

התולש סימני טומאה. כגון שער לבן בעור בשר, ושער צהוב בנתקים:

והכווה את המחיה. דמשנכוית אינה סימן טומאה:

עובר בלא תעשה. דהשמר בנגע הצרעת. וכל מקום שנאמר השמר, פן, ואל, אינו אלא לא תעשה:

ולטהרה. כלומר ולענין טהרה מה דינו:

עד שלא בא אצל כהן. אם תלשן, טהור. ואם תלשן לאחר חלוטו, טמא:

הולכים לגדווד גרסינן. והוא שם מקום:

בתוך הסגרו מהו. אם תלש סימני טומאה בתוך שבוע של הסגר ראשון או של הסגר שני, מהו:

התחלתי מביא להם ראיות. בתוספתא מייתי דכך היתה ראיתו, מפני מה עד שלא בא אצל כהן, טהור, לא מפני שלא ראה הכהן סימני הטומאה שבו, התולש סימני הטומאה תוך הסגר נמי דין הוא שיהא טהור, שלא ראה הכהן סימני טומאה שבו. הלכך, אחד עומד בפני הכהן, כלומר אחד אותו העומד בפני הכהן ומיהר לתלוש סימני טומאה קודם שיאמר לו הכהן טמא אתה, ואחד אותו שתלשן תוך ימי הסגרו, בין זה ובין זה טהורין. וכן הלכה:

מאימתי היא טהרתו. של אותו שתלש סימני טומאה לאחר חלוטו:

כשיוולד לו נגע אחר ויטהר ממנו. דכיון דנתרפא מן השניה, אגלאי מלתא דחס רחמנא עליה, ואי נמי הוות קיימא קמייתא הוה מיתסי מינה כמו מזו:

עד שתפרח בכולו. נגע האחרון, דליכא למיחש למידי. דהא אי הוה ביה נמי קמא, השתא מיהא הוי טהור:

או עד שתתמעט בהרתו מכגריס. דאפילו לא נתלש השער ולא נכוית המחיה, היה נטהר, מכיון דנתמעטה הבהרת מכגריס. ומיהו עד שתפרח בכולו לא קאי אלא אתולש סימני טומאה, אבל כווה את המחיה אינו נטהר בפריחה, שאילו היתה המחיה קיימת לא היה טהור בפריחה. והלכה כחכמים: