Let's finish Mishnayos in memory of those who were murdered in Israel.
Pledge Mishnayos
Mishnah.org Logo

Mishnayos Keilim Perek 14 Mishnah 3

כלים פרק י"ד משנה ג׳

3

A builder's staff and a carpenter's axes are susceptible to impurity. Tent-pegs and surveyors’ pegs are susceptible to impurity. A surveyor's chain is susceptible to impurity, but one used for wood is clean. The chain of a big bucket [is susceptible to impurity to a length of] four handbreadths, and that of a small one [to a length of] ten handbreadths. A blacksmith's jack is susceptible to impurity. A saw whose teeth were made in a hole susceptible to impurity, but if they were turned from below upwards it is clean. All covers are clean except that of a boiler.

הַקַּנְטָר שֶׁל בַּנַּאי, וְהַדָּקוֹר שֶׁל חָרָשׁ, הֲרֵי אֵלּוּ טְמֵאִין. יִתְדוֹת אֹהָלִים וְיִתְדוֹת הַמָּשׁוֹחוֹת, טְמֵאוֹת. שַׁלְשֶׁלֶת שֶׁל מָשׁוֹחוֹת, טְמֵאָה. הָעֲשׂוּיָה לָעֵצִים, טְהוֹרָה. שַׁלְשֶׁלֶת דְּלִי גָדוֹל, אַרְבָּעָה טְפָחִים. וְשֶׁל קָטָן, עֲשָׂרָה. חֲמוֹר שֶׁל נַפָּחִין, טָמֵא. מְגֵרָה שֶׁעָשָׂה שִׁנֶּיהָ בְתוֹךְ הַחוֹר, טְמֵאָה. עֲשָׂאָהּ מִלְּמַטָּן לְמַעְלָן, טְהוֹרָה. וְכָל הַכְּסוּיִן טְהוֹרִים, חוּץ מִשֶּׁל מֵחָם:

ג׳
Bartenura

הקנטר של בנאי (te builder’s pronged tool, bit or auger) – they explained it that it is a iron rod or staff that the builders cut the wall with.

הדקור (the chisel of carpenters) – peg. Like “he would dig with a pronged tool/mattock and covers it up [i.e., the blood] as it is taught in the Mishnah in the first chapter of [Tractate] Betzah [Mishnah 2 – expressed by the School of Shammai].

חרש – carpenter.

יתדות אוהלים – they wedge-in iron pegs in the ground and extend/stretch tents and tie cords with pegs. But this is not usage via the ground, for it is for movables that hey are using it.

ויתדות המשוחות (pegs of land measurers/surveyors) – measurers of the ground for the division for the brothers, they wedge-in pegs in the ground and tie a rope to them and measure.

שלשלת של משוחות טמאה (surveyors’ measuring chains) – since through the measuring of a cord there is perversion/fault. Sometimes that it stretches to this side more than to that, therefore, they regularly make a chain to measure it.

עשויה לעצים – to tie with it a bundle of wood, or to measure wood with it, for there are places where they sell wood with the measurement of as much as cord. But the special chain for this is ritually pure, for it is metal that serves the wood.

ארבעה טפחים – but more than this is not considered a handle.

חמור של נפחים (the smiths’ ass –on which the smith sits while using its head as an anvil) – the wood smithy rides upon is called a חמור. That is how my Rabbis explained it. But in another place I found that it is an iron vessel like the form of a donkey, and the artisan rides upon one end and beats/strikes the other end, and they do this when they want to strike all the large vessels whose rims are tall and very large.

מגרה (saw) – a tool with rough edges or teeth that they plane/saw boards with, that became defiled, and they put its teeth into the hole of the door, it did not leave its state of ritual impurity, for it is impure as it was, until they affix the door with a nail. And this is how it is explained in the Tosefta )Tractate Kelim Bava Metzia 4:10).

עשאה מלמטה למעלה – that he revised it and placed it upside-down in the hole of the door.

טהורה – even though he did not affix it with a nail.

כל הכיסויין טהורין – because the coverings do not have their own name.

חוץ משל מיחם – and all those similar to it, that have a name of their own, and we use them on their own, like the covering of the physician’s medicine box as is taught above in [Tractate Kelim] Chapter 12 [Mishnah 3] “The Ring of the Man” which is ritually impure according to everyone, because it leaves dyes/artist’s materials.

הקנטר של בנאי. פירשו בו שהוא שבט ומטה של ברזל שהבנאים חותכים בו את הכותל:

הדקור. יתד. כמו יחפור בדקר ויכסה דתנן בריש פרק קמא דביצה:

חרש. נגר:

יתדות אוהלים. נועצים יתדות של ברזל בארץ ומותחים אוהלים וקושרים מיתרים ביתדות. ואין זה תשמישו, על ידי קרקע. שהרי לדבר המיטלטל הן משמשים:

ויתדות המשוחות. מודדי הקרקע לחלוקת אחים, נועצים יתדות בקרקע וקושרים בו חבל ומודדים:

שלשלת של משוחות טמאה. לפי שבמדידת החבל יש עול. פעמים שמותח לזה יותר מזה, לפיכך רגילים לעשות שלשלת למדוד בה:

עשויה לעצים. לקשור בה חבילה של עצים, או למדוד בה עצים, שיש מקומות שמוכרים עצים במדה מלוא חבל. והשלשלת המיוחדת לכך טהורה, דהויא כמתכת המשמשת את העץ:

ארבעה טפחים. ויותר מכן לא חשיב יד:

חמור של נפחים. העץ שהמפוח של נפחים רוכב עליו נקרא חמור. כך פירשוה לי רבותי. ובמקום אחר מצאתי שהוא כלי ברזל כצורת חמור, והאומן רוכב על הקצה האחד ומכה על הקצה השני, ועושים כך כשרוצים להכות על הכלים הגדולים ששפתן גבוהה וגדולה מאד:

מגירה. המסר שנוסרים בה הלוחות, שנטמאת, ועשה שיניה בתוך החור של דלת, לא יצאה מידי טומאה, והרי היא טמאה כמו שהיתה, עד שיקבענה בדלת במסמר. והכי מפורש בתוספתא:

עשאה מלמטה למעלה. שהפכה ונתנה הפוכה בחור הדלת:

טהורה. אע״פ שלא קבעה במסמר:

כל הכיסויין טהורין. לפי שאין לכיסויין שם בפני עצמן:

חוץ משל מיחם. וכל כיוצא בו שיש לו שם בפני עצמו ומשתמשין בו בפני עצמו, כמו כיסוי טני של רופאים דתנן לעיל פרק טבעת אדם [משנה ג׳] דטמא לדברי הכל, לפי שמניחין בו סממנים: